+ Нов български университет ...

Кандидатстудентски изпити    >>     Нов български университет    >>    

Нов български университет :

The building of New Bulgarian University Sofia

Общи сведения:

Университетът е основан през 1991 г. като алтернатива на традиционните образователни модели в системата на висшето образование. През 2004 г. той е акредитиран от Отворено общество, Великобритания.

Нов български университет въвежда за пръв път тристепенната система на обучение (бакалавърска, магистърска и докторска ) и кредитната система, съответстващи на западноевропейската и американската системи на обучение . Преподаването се провежда по отделни програми в рамките на всяка от степените, като участието във всяка програма носи на студентите определен брой кредити.

Списък на бакалавърските програми

:

- Свободни изкуства;

- Информатика;

- Политически науки;

- Администрация и управление;

- История;

- Антропология;

- Класически студии;

- Политически науки на френски език;

- Визуални изкуства;

- Компютърни и медийни технологии;

- Приложна биология;

- Естествени науки;

- Култура и изкуство;

- Приложна физика;

- Икономика;

- Масови комуникации;

- Мрежови технологи;

- Музика;

- Пластични изкуства и архитектура;

- Психология;

- Театър;

- Телекомуникации;

- Туризъм;

- Чужди езици и култури

Продължи:

Кандидатстване:

Приемът в Нов български университет се осъществява чрез успешно полагане на тест по обща култура, събеседване или изпити по изкуствата.

Продължи:

Още подробности за кандидатстудентска кампания :

Кандидатстудентската кампания за учебната 2012-2013 г. е започнала още през октомври 2011 г. и ще продължи до края на септември 2012 г. През този период кандидатите със завършено гимназиално образование имат възможност да се явят на няколко сесии на ТОП – Тест по общообразователна подготовка, основният изпит, с който можете да кандидатствате в университета .

Последният такъв тест ще бъде проведен през септември 2012 г. само за специалностите с неизчерпан през редовните сесии лимит (с останали незаети места).

За тази академична година Нов български университет предлага на кандидатите си възможност да се обучават в различни бакалавърски програми, според посочения от нас по-горе списък, както и в две магистърски програми: „Архитектура” и „Право”.

Освен теста по общообразователна подготовка за някои програми е предвидено провеждането и на специализирани изпити.

Записване Провеждане >/th>
Срок Място Дата Място
До 29.05. НБУ – София, Варна, Видин, Плов-див 03.06. НБУ – София
До 12.06. 16.06. НБУ – София, Пловдив
До 26.06. 01.07. НБУ – София, Видин
До 10.07. 15.07. НБУ – София, Пловдив, Вар- на

Както вече казахме, за някои специалности освен основния изпит- ТОП се предвиждат и специализирани изпити, които могат да бъдат под формата на есе, тест, събеседване или изпити по изкуствата.

През месец май 2012 г. е проведено класиране, в което са могли да вземат участие и кандидати от предходни години. За вас, уважаеми кандидат – студенти, много по-важно ще бъде класирането, което ще се проведе през август тази година, за което ще ви дадем малко повече информация сега.

 • 1. В тази кандидатстудентска кампания ще могат да участват всички, завършили средното си образование през настоящата учебна година.
 • 2. Всеки кандидат-студент може да участва в кампанията след подаване на съответното заявление, в което посочва желаната от него програма. Това, както и необходимите балообразуващи компоненти, му дават право да участва в класирането.
 • 3. Списъкът на класиралите се по отделните бакалавърски програми се обявява в сградата на университета и на сайта на НБУ: www.nbu.bg , като класиралите се студенти се подреждат низходящо според бала си. Кандидат-студентите, кандидатствали за няколко програми, ще бъдат приети в онази от тях, за която имат достатъчен бал и са я посочили на първо място в своето заявление.
 • 4. Ако сте приети, но не сте платили в срок учебната семестриална такса, губите правото си да се запишете в програмата и отпадате от класирането. Имате право, обаче, да се запишете в следващата програма, посочена според подредбата в заявлението ви.
 • 5. Когато двама близнаци кандидатстват едновременно, имат право да се запишат след успешно положени изпити, ако поне един от тях е приет.
 • 6. Как се изчислява състезателния бал:
  • - балът се изчислява в точти, чиито максимален бал е 1000.
  • При формиране на бала участват следните компоненти:
  • - общ резултат от Теста по общообразователна подготовка;
  • - резултати от съответни раздели от ТОП според типа бакалавърска програма;
  • - оцена от специализирания кандидатстудентски изпит, ако програмата предвижда такъв;
  • - завършилите средно образовани е след 2003 г. се взема под внимание средната аритметична оценка от матурите и дипломата за средно образование или средната аритметична оценка от зрелостните изпити, като се взема под внимание по-високата оценка.

Оценките от дипломата за средно образование и от специализираните изпити се трансфирмират в точки по определена формула: Т = (А – 2) х25 , където А е съответната шестобална оценка.

Балообразуването за <бакалавърските програми , за които няма специализирани изпити, се прави по следните схеми:

 • - ТОП х 7;
 • - средна аритметична оценка от матурите х 30.
 • Балообразуването за бакалавърските програми със специализиран изпит се прави по формулите:

 • - ТОП х 5;
 • - средна аритметична оценка от матурите х 1;
 • - оценка от специализирания изпит х 40.

Балообразуването за магистърската програма „Право” става по схемата:

 • - ТОП х 6;
 • - раздел „Български език” от ТОП х10;
 • - раздел „Литература” от ТОП х10;
 • - раздел „История” от ТОП х 1;
 • - средна аритметична оценка от матурите х 1;

Балообразуването за магистърската програма „Архитектура” се осъществява по схемата:

 • - ТОП х 5;
 • - раздел „Математика” от ТОП х 10;
 • - оценка от специализиран изпит х 30;
 • - средната аритметична оценка от матурите.

Продължи:

Семестриални такси за обучение за 2012/2013 академична година

Такси за обучение 2012/2013 Студенти Курсисти
Бакалавърски програми 1200лв. 1100лв.
Бакалавърски програми – изключения
Информатика“, “Информационни технологии“, „Мултимедия и компютърна графика“, „Мрежови технологии“ (на английски език) 1300лв. 1200лв.
„Мода“, „Интериорен дизайн“, „Пластични изкуства“, „Театър“ 1400лв. 1300лв.
„Музика“ 160 лв. 150 лв.
„Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството“ (на български език) 1000лв. 1000лв.
Магистърска програма „Право“ 1600лв.
Магистърска програма „Архитектура“ 1650лв.

За контакти:
София, бул. "Прага" 36, етаж 2., в близост до Баня "Мадара", НДК, Петте кьошета, Руски паметник, Пирогов, Военно-медицинска академия (ВМА)

Тел. 02 488 10 23,     0885 134 881,    0878 512 788,    0885 611 800

email: office@novihorizonti.eu

http://novihorizonti.eu