+ КАК ДА УЧИМ ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ДНЕС...

Курсове по чужди езици    >>     КАК ДА УЧИМ ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ДНЕС    >>    

КАК ДА УЧИМ ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ДНЕС

How To Study

Статистиката:

Глобализираният свят е свят на многоезичието. Вече никой не се съмнява, че съвременният човек трябва да владее поне два основни европейски езика, за да бъде конкурентноспособен и успешен в бизнеса си.

Но дали желаното и смятаното за правилно се покрива с действителното състояние на нещата у нас и в другите европейски страни?

Нека видим какво казва статистиката:

По данни на Евробарометър, разпространени официално от Европейската комисия общо 84% от гражданите на европейските страни и 73% от българите смятат, че всеки жител на Европейския съюз трябва да влаее свободно поне по един чужд език.

Но засега това си остава една все още нереализирана докрай амбиция. Статистически проучвания, направени сред ученици не само в България, но и в други европейски държави показват, че едва около половината от анкетираните владеят някакъв чужд език, при това не много от тях на задоволително ниво. Голяма част – 14% при първи чужд език и 20% при втори чужд език не достигат дори ниво «базов ползвател».

Състоянието у нас е малко по-сложно вероятно поради дългата изолация, в която бяхме поставени през десетилетията тоталитарна власт и последвалите я икономически кризи, така че над половината анкетирани българи отговарят,че не могат да водят разговор на друг език освен на родния, докато процентът на отговорилите по този начин представители на останалите европейски страни е по-нисък – около 46%.

Тенденциите за развитието на чуждоезиковото образование у нас навяват тревога, като се има предвид, че на въпроса «Владеете ли чужд език в достатъчна степен, за да можете свободно да общувате на него?», положително са отговорили 48% от анкетираните, което бележи спад с 11% в сравнение с предишно проучване от 2005 г. 54% от участниците в анкетата от другите европейски страни отгововарят на този въпрос положително.

На въпроса: «Използвате ли чужд език по време на пътуванията си в чужбина» половината от европейците и всеки пети българин дават положителен отговор.

Броят на българите, които по време на гледане на филми ползват уменията си по чужди езици надхвърля с около 10% броя на останалите европейци, поставени пред такава необходимост, вероятно поради регионалния характер на езика ни (46% от българите срещу 37% от останалите европейци).

Малко над 1/3 от участниците в анкетата използват чужд език в интернет.

Явно спадът в интереса на българите от посещаване на уроци и курсове по чужди езици е продиктуван от финансови затруднения през последните години. Около 22% от анкетираните у нас отговарят, че не искат да подобряват езиковите си умения и да учат нови чужди езици, като изтъкват като основна причина за това липсата на мотивация или поскъпването на тези услуги, докато броят на европейците, отговорили отрицателно, е едва 16%.

67% от нашите сънародници и 61% от гражданите на останалите европейски страни смятат, че владеенето на чужд език повишава шансовете за намиране на добра работа в чужбина, като общо 57% от българите и 67% от останалите европейци поставят на първо място в класациите си английския; немският е предпочитан от 20% от българите и 17% от останалите европейци, а френският – от 16% от европейците и едва от 5% от българите.

На въпроса «Кой език предпочитате да учат децата ви?» и българите, и останалите европейци посочват на първо място английския език, но се отличават много при подредбата на предпочитанията си за второто и третото място.

Eвропейците поставят на второ и трето място френския и немския с по 20%, докато в класациите на българите немският има категоричен превес – 36% пред френския, към който проявяват интерес само 5%.

Българите, отговорили, че владеят руски език, са цели 23%, докато европейците, отговорили по този начин, са едва 5%.

Кога да започваме с изучаването на първия чужд език?

Отоворът на този въпрос е много важен, като се има предвид колко много имаме да наваксваме.

Учените са доказали вече, че трябва да започнем да учим детето си на първия му чужд език още в най-ранна детска възраст. Практиката е доказала, че няма възраст, през която да не може да се изучава чужд език, но колкото по-рано се случи това, толкова по-добри ще са резултатите. Последните изследвания показват, че детето започва да запаметява ритмиката и мелодията на майчиния език още в утробата на майка си след като се развият слуховите му органи, а след раждането през първите 3 - 4 години този процес набира невероятна скорост. През този период от живота си детето с невероятна лекоте запаметява думи и цели изрази, така, както ги чува от своите родители. То е чудесен имитатор и ако родителите му са носители на различни езици, е способно бързо да усвои и проговори и двата езика – езика на мама и езика на татко. Необходимо е обаче постоянство и от страна на родителите. Учените са доказали, че ако всеки от тях говори с детето само на своя език, то ще усвои езиците едновременно, знаейки, че „за да говоря с мама, трябва да говоря така, а за да общувам с татко, трябва да говоря иначе.”

След четвъртата година обаче идва време за втория език. И тъй като в ранната детска възраст човек усвоява всеки нов език по механизма и с лекотата, с която е усвоил майчиния си език, не трябва да изпускаме момента, но трябва да изберем най-добрите методи и форми на обучение.

Какви са възможностите да започне детето ни да учи първия си чужд език?

 • - Да се включи в някоя от формите на ранно чуждоезиково обучение – това е може би най-добрият вариант, ако става дума за занятията по чужди езици в детските градини и забавачките. Тази форма е най-подходяща за деца в предучилищна възраст, защото те могат да учат езика само несъзнателно, не като учебен процес, а като игра, и за целта е удачно да се занимават в групи по няколко деца.
 • - Да посещават частни уроци – вариантът не е много добър за малките, тъй като ако не са включени в детски колектив, играта е невъзможна, мотивацията и интересът към чуждия език бързо ще спадне. Такава форма на обучение е подходяща само след като станат ученици и свикнат с училищните правила.
 • - Да посещават езикови школи – това също е приемливо само за по-големите, за учениците, като и тук ученето в група е препоръчително пред индивидуалното обучение.
 • - Частните училища и детски градини реално не превъзхождат с нищо държавните, а са много по-скъпи. Днес у нас всяка държавна детска градина и всяко държавно училище предлага обучение по чужди езици, главно английски, от ниската степен на обучениедетските градини обикновено от втора група, а в училищата от първи клас).
 • - Частните забавачки са добър вариант. Те преследват същите цели като езиковоте школи, но заниманията се провеждат в условия и по методика, подходяща за най-малките. Обучението е почасово, децата обикновено се занимават в малки групи в много хубави условия с мотивирани преподаватели – професионалисти.
 • - Да се опитате сами да говорите на детето си на чужд език, който владеете добре – в този случай обаче гаранция за успех няма. От една страна за детето е много добре да слуша езика непрекъснато, да свиква с думите, изразите, интонацията и мелодията на речта, но не е сигурно дали ще се включи във „вашата игра” и дали няма да отговори капризно и своенравно „Не искам!” Не забравяйте, че за него сте преди всичко родител, а не учител и че методиката на преподаване на чужди езици е много специфична и не всеки може да се справи със задачата да мотивира малките за такава сериозна дейност.

Как най-лесно ние, възрастните, можем да се справим с предизвикателството „учене на чужди езици”? Някои полезни съвети.

Днес по света се говорят от 5 000 до 10 000 езика без да се броят техните диалекти. Повече от ¾ от населението по света говорят на тридесетте най-разпространени езика.

Страните членки на Европейския съюз са 27 на брой и те говорят на 23 официални езика, най-разпространен сред които е немският, а след него английски, френски и италиански (според някои проучвания немският език е официален и говорен от 90 милиона души).

Европейският съюз полага много грижи за повишаване на езиковата квалификация на своите страни – членки. Непрекъснато се разработват и финансират нови програми и проекти за изучаване на чужди езици и широко се стимулират всички възможности за тяхното практикуване.

За мотивацията:

Някои хора започват да учат езици по чисто практически съображения – необходимо им е да ги знаят, защото много пътуват и имат нужда да общуват на тях, или пък по професионални съображения – изисква го професията им, или пък искат да получат по- висока позиция в работата.

Свободното ползване на чужди езици е голямо преимущество в търговските и бизнес отношенията – ако вие и вашите служителисте многоезични, това ще ви направи много по-конкурентноспособни на пазара.

Напоследък се обръща внимание и върху чуждоезиковото образование на хората в неравностойно положение, в отговор на което бе създадена европейската програма “Allegro”, по която се финансира тяхното обучение.

Съвети за това как най-лесно да учим езици:

 • 1. Не е необходимо да владеете един език перфектно, за да ви е приятно да общувате на него. Големият немски философ Фридрих Ницше казва:”Който говори чуждият език слабо, изпитва повече радост от онзи, който го говори добре. Удоволствието е за полузнаещите.”Опитайте се да общувате на чуждия език преди да сте постигнали езиково съвършенство. Усъвършенстването на езиковите умения е продължителен процес, постижим единствено в практиката (също като плуването – колкото повече плувам, по-добър плувец ще стана). Практиката е от изключително значение. Не се притеснявайте от грешките!
 • 2. Винаги намирайте време да се заемете с учене на нов език. Възрастта няма значение, защото в различните периоди от живота ни имаме различни предимства – ако децата и младежите се отличават с по-силна памет, то по-възрастните имат по-добре изградено логическо и асоциативно мислене.
 • 3. За да се справите успешно с ученето на чужд език, трябва да отхвърлите съмненията и вътрешната си неувереност, да вярвате в успеха. Помнете, че ученето на езци е като плуването – преодолееш ли първоначалния страх, всичко ти се отдава с голяма лекота.
 • 4. Ползите от всеки чужд език са големи – разширяват се не само възможностите за професионална реализация, но и кръгозора на човека, тъй като всеки нов език ни въвежда в богатството на културата на неговите носители, увеличава нашата мобилност и ни дава възможност да погледнем на света с други очи. Както казва Марсел Пруст: „Истинското пътуване към откритието не е да опознаеш нови земи, а да видиш с нови очи.” Доброто ниво на владеене на чужди езици подобрява междукултурния диалог в съвременния глобален свят и ни кара да опознаем по-добре и родния ни език.
 • 5. Използвайте максимално т.н. „дискурсивно мислене” и разбирането по асоциация. Удивително е колко много неща можем да разберем и от език, който никога не сме изучавали, облягайки се на аналогията с други, познати ни езици.
 • 6. Възприемайте ученето на чуждия език като забавление. Ако се отнасяте към учебния процес като към нещо тревиално, монотонно и досадно, рязко ще спадне ефективността на това, което правите, и ще загубите мотивация.
 • 7. Открийте своя индивидуален подход към ученето. Всеки усвоява езици по различен начин, затова експериментирайте, докато не откриете кой метод ви „пасва” най-добре. Планирайте учебния процес по възможно най-добрия за вас начин с оглед на ежедневните ви ангажименти.
 • 8. Организирайте ежедневни занимания по езика, независимо колко дълги. Важното е всеки ден да преговаряте наученото и да усвоявате по нещо ново. Както малкото дете се учи да ходи и всяка негова крачка, дори и най-малката и най-неуверената, ще му помогнат не само да проходи, но и не след дълго да започне да тича.
 • 9 Поставяйте си винаги ясни, реални и напълно постижими цели и не се мъчете да научите всичко или прекалено много наведнъж. Затрупването с много материал наведнъж обезкуражава и демотивира.
 • 10. Игнорирайте неуспехите от миналото и винаги бъдете готови за ново начало. Това, че в училище не сте се справили с усвояването на даден език, съвсем не означава, че неуспехът ви ще се повтори и в по-зряла възраст. Не забравяйте, че за лошите резултати често са виновни преподавателите, техният подход или цялостната училищна атмосфера. Освен това тинейджерите нямат зрелостта и мотивацията на възрастните.
 • 11. Ученето на езици води и изисква от нас и промяна на мисленето – да се научим да мислим по различен начин и да разбираме различно света около нас.
 • 12. Процесът на чуждоезиково обучение изисква задълбоченост – отдайте се на ученето пълноценно, с цялата си душа и сърце, потопете се в новия език.
 • 13. Не забравяйте, че ученето на езици е гимнастика за ума – колкото повече езици знаете, толкова повече нови можете да усвоите.
 • 14. Учете езика навсякъде и по всички възможни начини – четете различни по жанр текстове в оригинал , като се стараете да разбирате кокото се може повече без речник, от контекста, слушайте радио и телевизионни програми, възползвайте се от предимствата на интернет комуникацията и живите контакти – виртуални и реални. Всички тези начини на общуване отварят сетивата ви за езика и ви правят по-комуникативни.
 • 15. С напредването на учебния процес материалът се усложнява, но вие не губете вяра в себе си и продължавайте напред – постоянството и усилията са гаранция за успех.
 • 16. Как да усвояваме по-лесно новата лексика:
 • - изработете си собствени правила за запаметяване, като използвате максимално способностите си да мислите асоциативно. Търсете винаги аналогията с други вече познати за вас езици;
 • - използвайте новите думи колкото се може по-често;
 • - пишете ги и ги произнасяйте на глас заедно с еквивалента им на български език;
 • - старайте се да ги използвате максимално в ежедневното ви общуване;
 • - направете си тетрадка речник на новите думи;
 • - не се мъчете да запомняте думите поотделно, сами за себе си, а ги възприемайте в контекст. Така ще ги запомните много по-лесно и трайно;
 • - не се страхувайте да говорите на чуждия език – воденето на разговор е основата на езиковата комуникация. Макар и да допускате грешки в началото, трябва да се стараете да говорите колкото се може повече, тъй като единствено в практиката можете да се усъвършенствате. Не забравяйте, че никой носител на езика не очаква от вас да се изразявате перфектно на родния му език още от първия миг – те ще бъдат „трогнати” и от самия ви опит за общуване, колкото и несъвършен да е той;
 • - започнете да изучавате лексиката на чуждия език като се стараете да запомните най-напред онези ключови думи и изрази, които ще ви помогнат да започнете най-бързо да общувате на него. Неразбирането на конкретна дума не трябва да ви спира – стремете се да разберете цялостния контекст на изказването. Максимално използвайте интуицията си;
 • - вслушвайте се внимателно в мелодията на чуждата реч. Дори да не разбирате смисъла в началото, продължителното слушане ще ви помогне да вникнете в езика, ще отворят сетивата ви за него, а това е условие да започнете по-бързо да разбирате.

Припомняйте си всеки ден вашия мотив и цели в ученето на чуждия език. Не се отказвайте и не забравяйте крилатата фраза:

„Тайната на вечната младост е в това всеки ден да научаваме по нещо ново.”

За контакти:
София, бул. "Прага" 36, етаж 2., в близост до Баня "Мадара", НДК, Петте кьошета, Руски паметник, Пирогов, Военно-медицинска академия (ВМА)

Тел. 02 488 10 23,     0885 134 881,    0878 512 788,    0885 611 800

email: office@novihorizonti.eu

http://novihorizonti.eu